BS Cobbeek vergroot je wereld!
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig.
Ze willen graag ontdekken, zien, voelen, ruiken,
proeven van de wereld om hen heen. Op
BS Cobbeek willen we die nieuwsgierigheid
gebruiken en prikkelen, door onze leerlingen
op ontdekkingstocht te sturen door de
leerstof. Zo vergroten we samen de wereld.
En dat op een manier die maakt dat leren niet
alleen iets is wat moet, maar iets wat meestal
ook heel leuk is.
 
Onze droomleerling
In onze toekomstvisie is een leerling bij het
verlaten van onze school optimaal voorbereid
op het voortgezet onderwijs. Hij heeft het
maximale eruit gehaald, zowel wat betreft de
leeropbrengsten als de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Hij weet wat hij kan en is daar
zelfverzekerd over. Dat is minimaal.
Daarnaast is hij een initiatiefrijke,
verantwoordelijke leerling. Hij is nieuwsgierig
en gaat graag op onderzoek uit. Hij is gewend
om zelfstandig te werken, maar kan minstens
zo goed samenwerken. Hij heeft geleerd om
open te staan voor andere meningen en hecht
er waarde aan dat niet alleen hijzelf uniek is,
maar ook ieder ander in zijn omgeving.