Werkwijze

Een actieve rol
Om onze droom leerling te bereiken geven we kinderen een duidelijke en actieve rol in hun leerproces. We bieden ze keuzes die passen bij hun ontwikkeling en de gewenste resultaten en dagen ze vervolgens uit om een stapje verder te gaan. Eigen initiatief wordt gestimuleerd en beloond. Met die eigen rol, komt ook verantwoordelijkheid. Leerlingen leren om beslissingen te nemen, consequenties te overzien en verantwoordelijkheid af te leggen.
 
Onze schoolcultuur
We werken doelgericht, we houden constant voor ogen wat we willen bereiken. We overleggen, evalueren en stellen bij waar dat nodig is. We zijn eerlijk en oprecht over wat we willen bereiken, naar ouders, kinderen en de omgeving. Daarnaast luisteren we met aandacht naar ideeën van anderen en nemen wij (positieve en negatieve) kritiek serieus. We leren aan de hand van methodes, maar proberen deze zoveel mogelijk in te passen in de realiteit. We bespreken de actualiteit in de wereld en dichterbij, om de betekenis van het nieuws beter te begrijpen. Zo zien en beleven onze leerlingen direct wat ze kunnen bereiken met hetgeen ze hebben geleerd.
 
Onze rol als leerkracht
Als leerkrachten hebben we een voorbeeldfunctie. Die nemen we serieus. Daarnaast zijn er specifieke kwaliteiten die we belangrijk vinden en waar we aan werken en voor leren. We streven naar een team met pedagogisch en didactisch vaardige leerkrachten, die de regie kunnen pakken in hun groep en breder, in de school. Die het aandurven om niet te sturen, maar te begeleiden.
 
Ons schoolgebouw
In de toekomst valt in onze school veel te ontdekken; in ontdekhoeken, expositieruimten, een (digitaal) documentatiecentrum en wisselende ateliers. Ook buiten kan worden geleerd en ontdekt.
Onze groepslokalen hebben een rustige uitstraling, stimuleren de leerlingen om geconcentreerd, gestructureerd en doelgericht te kunnen leren.
 
In- en uitstapjes
We streven ernaar om de wereld naar binnen te halen en om onze leerlingen kennis te laten maken met de wereld buiten school. Daarom organiseren we uitstapjes; naar bedrijven, musea, instellingen. En instapjes; met gastsprekers/doeners en ouders in de school. Er is altijd een rol weggelegd voor de leerlingen, een rol die ervoor zorgt dat ze betrokken zijn bij wat er gebeurt en actief deelnemen.
 
Onvergetelijke ervaringen
We zorgen regelmatig voor een onvergetelijke leerervaring, voor de leerlingen, hun ouders en het team. Daarbij geldt dat de kinderen de regie hebben, maar met een duidelijk einddoel, wat door de leerkrachten scherp in de gaten wordt gehouden. In de voorbereidingen zijn leerkrachten zich (extra) bewust van hun voorbeeldfunctie, qua enthousiasme en betrokkenheid.