Schooltijden

Basisschool Cobbeek hanteert dezelfde schooltijden voor alle leerlingen. Bij zowel de onderbouw als de bovenbouw gaan de kinderen van 8.30 – 12.15 uur en ’s middags van 13.30 - 15.30 uur naar school. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

 

Schoolregels

Bij ons op school vinden we het prettig dat iedereen weet waar hij aan toe is. Ook vinden wij rechtvaardigheid erg belangrijk. Wij hanteren daarom schoolregels waaraan iedereen zich dient te houden.

 

Belsignaal

Voor aanvang van de schooltijd klinkt er driemaal een belsignaal. ’s Ochtends gaat de eerste bel om 08.20 uur. Vijf minuten later, om 08.25 uur, krijgen de kinderen het signaal dat ze naar binnen moeten. Daarna gaat om 8.30 uur de laatste bel, het signaal dat de les begint. s’ Middags gaat de bel om 13.20 uur. Na dit signaal mogen ouders en kinderen naar binnen. Na het tweede signaal 13.25 uur moeten de kinderen naar binnen, want na de derde bel om 13.30 uur beginnen wij weer met de lessen.