Onze ouderraad

De ouderraad van basisschool Cobbeek bestaat uit ouders die graag mee willen werken op onze school. Die betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk. De ontwikkeling van een kind is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een afgevaardigd teamlid van school. De leden worden gekozen en voor drie jaar aangesteld. Ouders kunnen zich na die periode opnieuw voor drie jaar beschikbaar stellen. Dankzij de inbreng van de ouderraad is onze school in staat om elk jaar weer een aantal leuke en leerzame activiteiten te organiseren.

Hoe actief is de ouderraad?

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt die voor iedereen inzichtelijk zijn. De activiteiten die de ouderraad organiseert, worden betaald van het schoolgeld. De penningmeester maakt hiervoor een begroting. Twee ouders die niet in de ouderraad zitten, voeren aan het eind van het schooljaar een kascontrole uit. De begroting kan altijd worden ingezien bij de penningmeester.

De volgende ouders zitten in de ouderraad

  • Astrid Robben (Voorzitter)
  • Anja Saive
  • Harold Vlemmix
  • Yolanda van de Voort
  • Nicole Diepstraten
  • Tanja Aipassa
  • Claudia Slokker
  • Rian Habets
  • Esther van Hout(namens het team)

Voor vragen over de ouderraad kun je een e-mail sturen naar
Astrid Robben.