Buitenschoolse opvang (BSO)

Goede kinderopvang is belangrijk in het onderwijs. Voor de buitenschoolse opvang (BSO) tekende onze school een contract met Korein. Ouders die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang via onze school sluiten zelf een overeenkomst af met Korein. De invulling van de opvang blijft altijd afhankelijk van de mogelijkheden.

Afspraken

Onze school heeft afspraken gemaakt over praktische zaken zoals openings- en sluitingstijden van de opvanglocatie, het vervoer vanuit school en de eisen die onze school stelt aan het beleid voor opvang. De kosten voor de BSO betalen ouders zelf. In bepaalde gevallen worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed via de Wet kinderopvang. Natuurlijk kunnen ouders er ook voor kiezen om de naschoolse opvang zelf te regelen. In dat geval is onze school in elk geval verplicht om de gekozen opvangorganisatie te voorzien van praktische informatie, zoals gegevens over vrije middagen en lesuitval door ziekte.

Korein Kinderplein

Kinderen van onze school kunnen tussen 07.30 uur en 18.30 uur terecht op Korein Kinderplein. Deze heeft ook een vestiging in twee lokalen op basisschool Cobbeek.
Nieuws en weetjes kun je vinden via deze link:
Korein Eikebeek.

Informatie over Korein Kinderplein is op te vragen op school en bij Korein Kinderplein:
Eikebeek 2,
5501 CN Veldhoven
tel. 06 1074 4199